ANTIGUO
TESTAMENTO

GRAN
ENCICLOPEDIA
TEOLÓGICA

FICHERO
IDEOLÓGICO

FICHERO BÍBLICO

COMENTARIOS DE AUTORES DIVERSOS

N U E V O     T E S T A M E N T O
Pr significa que el comentario pertenece a un texto paralelo y
LCT, que dicho texto está comentado en la Lectio Divina


APOCALIPSIS
       
01, 01-04; 02, 1-5a: 01

01, 01-04; 04, 14-21: 01      
01, 05-08:  1               
01, 09-11a.12-13.17-19: 01  
01, 17-18: 01
02, 01-11: 01
02, 04: 01
02, 07: 01
03, 01-06.14-22: 01
03, 01-22: 01
03, 15-16: 01 02
04, 01-11: 01
04,11. 05, 9.10-12: 01 LCT LCT
05, 01-10: 01
05, 01-14: 01   
05, 04-05:  1  
05. 08: 01              
05, 11-14: 01   
06, 01-08:  1
06, 10: 01             
07, 01-17:  1                                 
07, 02-04.09-14: 01
 02         
07, 03:  1           
07, 09. 14b-17: 01  
07, 09-17:  1     
10, 01-11: 01     
10, 08-11: 01
10, 10:  1        
11, 01-19: 01
11, 04-12: 01

11, 17-19: 01  02 LCT LCT
11, 19a; 12, 01-06a. 10ab
12: 1  2  3   
12, 01: 01      
12, 01-05:  1               
12, 01-17:  1            
12, 01-18:  1 02         
12, 03-04.09: 1
12, 10-12: 01 02 LCT LCT
13, 01ss.: 1
13, 11ss.: 1
14, 01-05: 01 LCT
14, 01-13: 01
14, 14-19: 01
15, 01-04: 01 02
15, 03-04: 01 LCT LCT
16, 19: LCT
18, 01-02.21-23; 19, 1-3.9a: 01
19, 01-02.05-07: LCT LCT
19, 01-07: 01
19, 05-09: 01
20, 01-04.11---21, 2: 01
20, 01-10: 01
20, 01-15: 01
20, 18: 1
21, 01: 1  2             
21, 04-05:  1                   
21, 01-05a: 01 02
21, 01-08: 01
21, 05: 01
21, 08:  1        
21, 09-27: 01
21, 10-14.22-23: 01 02
21, 22: 01
22, 01-07: 01
22, 12-14.16-17.20: 01
22, 20:  1                 

COLOSENSES
01, 01-08: 01
01, 01-14: 01
01, 01-18: 01
01, 01-29: 01
01, 09-14: 01
01, 12-20: 01 02 LCT LCT
01, 15: 01 02
01, 15-20: 01   
01, 21-23: 01
01, 24-28: 01 Ag
01, 24---02, 03: 01
01, 27: 01

02, 01-23: 01
02, 04-15: 01
02, 06-15: 01
02, 10: 01
02, 12: 01          
02, 12-14: 01
02, 13ss: 1       
03, 01-04: 01 Ag               
03, 01-05.09-11: 01
03, 01-11: 01
03, 01-17: 01 02 
03, 01-25: 01
03, 04: 01
03, 05-16: 01
03, 11: 01
03, 12-17: 01
03, 12-21:  1 Ag               
03, 17: 01     
03, 17-25. 04, 01: 01 
04, 01-18: 01
04, 02-18: 01

CORINTIOS. CARTA 1ª
Ciudad 01             
01, 01-03: 01
01, 01-09: 01
01, 01-17: 01 02

01, 01-23: 01
01, 01-31: 01
01, 03-10: 01  02
01, 10-13.17: 01
01, 10-17:  1                  
01, 15-20: 01 02
01, 15-29: 01
01, 17-25: 01
01, 17-31: 1             
01, 18-31: 01 02
01, 22-25: 01 02                
01, 23-28: 01
01, 24:  1             
01, 26-31: 01 02
01, 30:  1                 
02, 01-03: 01
02, 01-05: 01 02
02, 01-16: 01 02
02, 06-10: 01
02, 09:  1 02           
02, 10-16: 01
02, 13-17: 01
03, 01-09: 01
03, 01-13: 01
03, 01-23: 01 02
03, 16-23: 01
03, 18-23: 01
04, 01-05: 01 02
04, 01-21: 01 02
04, 05:  1 02          
04, 07: 01
04, 06-15: 01
04, 07-15: 01
05, 01-08: 01
05, 01-13: 01 02
05, 06b-08: 01    
06, 01-11: 01
06, 01-20: 01
06, 13c-15a. 17-20 01            
07, 01-24: 01
07, 01-40: 01
07, 12-13:  1           
07, 25-31: 01
07, 25-35: LCT
07, 25-40: 01
07, 29-31: 01              
07, 32-35: 01               
08, 01-07.11-13: 01
08, 01-13: 01 02
08, 04:  1
08, 06:  1             
08, 11:  1          
09, 01-18: 01
09, 01-27: 01
09, 16:  1               
09, 16-19. 22-23: 01 Ag            
09, 16-19. 22-27: 01
09, 19-27: 01
09, 24: 01
10, 01-6.10-12: 01     
10, 01-13: 01   
10, 01-33: 01
10, 04: 01
10, 10: 01
10, 14-22: 01
10, 16-17: 01
10, 17: 01 Ag 03
10, 31-11, 1: 01               
11, 01-34: 01
11, 02-16:  1  02       
11, 12:  1          
11, 17-26.33: 01
11, 17-34: 01
11, 20: 01                 
11, 22-30:  1            
11, 23-26: 01 02 Ag 04            
12, 01-31: 01
12, 03-07.12-13:  1  02                          
12, 04-11: 01 Ag
12, 08-11: 01          
12, 12-14.27-31: 01 LCT
12, 12-30: 01 Ag        
12, 27: Ag
12, 31-13, 13: 01  02

13:  1 LCT            
13, 01-03:  1                          
13, 01-13: 01
13, 02: 1
13, 08: 1
13, 12:  1          
13, 17: Ag
14, 01-19: 01
14, 01-40: 01
14, 20-40: 01
15, 01-08: 01
15, 01-11: 01 02  
15, 01-19: 01       
15, 01-58: 01
15, 12. 16, 20: 01    
15, 12-20: 01
15, 12-34: 01    
15, 13-16:  1           
15, 14-17: 01  

15, 17: 01
15, 20-26:  1        
15,20-26a.28:  Ag  1 02                       
15, 20-34:  1          
15, 26:  1             
15, 35: 01     
15, 35-37.42-49: 01
15, 35-53: 01
15, 35-58: 01
15, 44: 01
15, 45:  1    
15, 45-49: 01 Ag     
15, 54-58: 01     
15, 55:  1             
16, 01-24: 01 02
16, 22:  1                  

CORINTIOS. CARTA 2ª
01, 01-07: 01
01, 01-14: 01
01, 01-24: 01
01, 18-22: 01 02                
02, 01-11: 01
02, 01-17: 01
02, 12-17: 01
02, 15-16: 01
03, 01b-6: 01 02              
03, 01-18: 01
03, 04-11: 01
03, 07-18: 01
03, 15---04,1.3-6:01
04, 01-18: 01
04, 04:  1                   
04, 01-04: 01
04, 06-11:  1                  

04, 07:  1                 
04, 07-15:  1  2 03                  
04, 13: 01    
04, 13-05, 01: 01
05, 01-04:  1             
05, 01-21: 01  02 
05, 14-21: 01
05, 17-21: 01   
05, 20-21:  1       
05, 20-06, 02: 01              
06, 01-10: 01
06, 01-18: 01 02
07, 01-16: 01
07, 02-16: 01
08, 01-09: 01 02
08, 01-24: 01 02
08, 7-9.13-15:  1               
09, 01-15: 01 02
09, 06-11: 01 02

10, 01-18: 01  02
10, 03-05: 01

10, 15: 1
11, 01-11: 01 
11, 01-33: 01
11, 07-29: 01 
11, 14:  1            
11, 18.21-30: 01 
11, 23-28: 1
12, 01-10: 01  
12, 01-21: 01
12, 07-10:  1                    
12, 09: 1 02 03 04
12, 14-18: 01
13, 01-13: 01  02
13, 11-13: 01

EFESIOS
01, 01-10: 01
01, 01-23: 01
01, 03-06.11-12: 1 02
01, 03-10: 01 LCT LCT
01, 03-14: 1 02  3  04                
01, 07: 1
01, 09-10: 01           

01, 11-14: 01
01, 14: 01       
01, 15-23: 01
01, 17-23:  1  2   3
01, 18: 01                
02, 01-10:  1 02 03           
02, 01-22: 01
02, 03: 01
02, 04-10: 01  2 03 04                      
02, 07: 1
02, 10: 01
02, 11-22: 01               
02, 12-22: 01
02, 13-18:  1                   
02, 19-22: 01 02
03, 01-13: 01      
03, 01-21: 01
03, 02: 1
03, 02-03a. 05-06: 01 02        
03, 02-06:  1            
03, 02-12: 01
03, 07-21: 01   
03, 08-11: 01
03, 08-12.14-19: 01
03, 14-21: 01 LCT
03, 17: 01
03, 17-04, 01: 01     
03, 17-21: 01   
04, 01-06:  02              
04, 01-09: 01     
04, 01-32: 01
04, 15: 01
04, 01-16:  1               
04, 01-24:  1         
04, 07-16: 01
04, 09-10:  1 02            
04, 10:  1  2 03
04, 11 - 16: 01
04, 15: 01       
04, 17.20-24:  1            
04, 24:  1             
04, 25:  1        
04, 30-05, 2:  1
04, 32:  Ag              
04, 32---05, 8: 01
05, 01-33: 01
05, 08:  1                 
05, 08-14: 01
05, 08-21: 01
05, 15-20:  1  Ag          
05, 21-32:  1  Ag 03 
05, 25b-27: 01        
05, 32: Ag    
06, 01-09: 01   
06, 01-24: 01
06, 10-20: 01  
06, 10-24: 01

FILEMON
01-25: 01
07-20: 01 02
09-10.12-17: 01 

FILIPENSES
01, 01-11: 01
01, 01-30: 01
01, 04-06.08-11: 01
01, 09-10: 01
01, 12-26: 01
01, 18b-26: 01
01, 20c-24.27a: 01
01, 21-23:  1           
01, 29-30: 01
02, 01-04: 01
02, 01-11: 01 02
02, 01-16: 01
02, 01-30: 01
02, 05ss: 01 02    
02, 05-08: LCT
02, 05-11:  1  2 03    
02, 06-11: 01 02 02 03 04 05 LCT LCT 07     
02, 07-08: 01 02
02, 09-11:  1 02               
02, 12: 01  
02, 12-18: 01
02, 12-30: 01
03, 01-16: 01   
03, 01-21: 01
03, 05-06: 01
03, 03-08a: 01
03, 07-09:  1    
03, 07-11: LCT      
03, 08-14: 01 Ag    
03, 17-04, 01: 01 02 03 
03, 19:  1
03, 21: 01               
04, 01-23: 01
04, 04:  1 02 03 04            
04, 04-05: 01 02               
04, 04-07: 01                           
04, 06-09: 01
04, 07: 01  
04, 10-19: 01   
04, 10-23: 01     

GÁLATAS
01, 01-02.06-10: 01
01, 01-24; 01
01, 06-12: 01
01, 11-24: 01
01, 13-24: 01
01, 15-24: 01
02, 01-02.07-14: 01
02, 01-10: 01 02
01, 01-21: 01
02, 09: 1
02, 11-14: 01
02, 11-21: 01
02, 18-20: 01
02, 19-21: 01
02, 20:  1  2 03 04 05 06 07      
02, 21: 1
03, 01-05: 01
03, 01-14: 01
03, 01-29: 01
03, 07: 01
03, 07-14: 01
03, 13-14: 01
03, 15-29: 01
03, 22-29: 01
03, 26-29: 1  02              
03, 27:  1 02           
04, 01-05: 01                      
04, 01-07: 01
04, 01-31: 01
04, 03-07:  1                         
04, 04: 01
04, 04-05:  1                                 
04, 04-07: 1  2 03 Ag 05 06 07 08                    
04, 06:  1                  
04, 08-31: 01
04, 12-14.19-20: 01
04, 22-24.26-27.31---05, 1: 01
04, 24-31: 01
04, 31b-5, 1.13-18: 01
05, 01-06: 01
05, 01-26: 01 02
05, 11: 01   
05, 13-15: 1 02  
05, 16-25:  1 LCT                
05, 25-26: 01
06, 01-18: 01 02
06, 14-18: 01

HEBREOS
01, 01-02: 01 02 03                 
01, 01-03: 1
            
01, 01-06: 01 02        
01, 01-14: 01 02           
01, 03: 01     
01, 03-13: 01                 
01, 14: 01                
02, 01-04:  1 02          
02, 01-18: 01
02, 05-08:  1      
02, 05-12: 01
02, 05-18: 01               
02, 09-10:  1                
02, 09-11:  1              
02, 09-17: 01     
02, 11-13:  1                
02, 14-15:  1           
02, 14-18: 01 02        
02, 15:  1 02            
02, 16-18:  1               
02, 42-47: 01
03, 01-06:  1  02           
03, 01-11: 01
03, 01-19: 01  02
03, 07-11:  1           
03, 07-14: 01
03, 09: 01
03, 12-14:  1                  
03, 15-04, 02:  1        
04, 01-05.11: 01
04, 01-13:  1            
04, 01-16:  1 02            
04, 03-05:  1            
04, 06-11:  1            
04, 12: 01 02       
04, 12-13:  1 02  03  04            
04, 12-16: 01      
04, 14-16:  1 02               
04, 14-05, 03:  1      
04, 14-16. 05, 07-09: 01             

04, 15: 1
            
04, 16: 01
05, 01-06:  1             
05, 01-10: 01
05, 01-14: 01
05, 04-10:  1          
05, 07-09:  1  2  03 04
05, 08: 01                

05, 11-14:  1  02           
05, 12-32: 01      
05, 14:  1                  
06, 01-03:  1         
06, 01-08: 01
06, 01-20: 01
06, 04-08:  1          
06, 09-12:  1             
06, 09-20: 01
06, 10-20: 01
06, 13-20:  1              
07, 01-03.15-17: 01
07, 01-10: 01
07, 01-28: 01
07, 11-28:  1                      
07, 23-28:  1                 
07, 25:  1         
07, 25-08, 06: 01
08, 01-13: 01  02
08, 06-13: 01
09, 01-10: 01
09, 01-28: 01
09, 02-03.11-14: 01 02
09, 11-15: 01                 
09, 11-28:  1  2 03                     
09, 15:  1           
09, 15.24-28: 01
09, 24-28:  1  2           
10, 01-10: 01 02              
10, 01-39: 01
10, 05-10: 01 02 LCT                             
10, 07: 01
10, 11-14.18: 01  Ag                
10, 11-18: 01
10, 11-25:  1            
10, 12-23: 01
10, 19-23:  1
10, 24: 01                    
10, 19-25: 01
10, 32-39: 01
10, 37:  1          
11, 01: 1             
11, 01-07: 01
11, 01-16: 01
11, 01-02.08-19: 01 02
11, 01-19: 01
11, 01-40: 01
11, 08-10:  1         
11, 08-11: 01
11, 13-16: 01                
11, 17-19:  1              
11, 19: 01
11, 20-40: 01
11, 32-40
12, 01-04: 01 02
12, 01-13: 01
12, 01-29: 01
12, 04:  1 02            
12, 04-07.11-15: 01
12, 05-07.11-13: 01 Ag
12, 14-29: 01
12, 18-19.21-24: 01 02  
13, 01-08: 01   
13, 01-25: 01 02  
13, 15-17.20-21: 01
 

HECHOS DE LOS APÓSTOLES
01, 06-07: 01 02
01, 01-11:  1               
01, 01-26: 01
01, 10-11: 01
01, 12-14: 01 02
01, 15-17.20-26: 01
02, 01-11: 01 02 03                 
02, 01-41: 01   
02, 01-47: 01
02, 02: 01
02, 03: 01
02, 04-13: 01
02, 11:  1                 
02, 14.22-28: 01
02, 14.22-32: 01
02, 14.36-41: 01
02, 17:  1                    

02, 22-41: 01
02, 23-24: 01
02, 36: 01      
02, 36-41: 01
02, 42-43: 01
02, 42-47: 01
03: 01
03, 01-10: 01
03, 01-26: 01
03, 11-26: 01
03, 13-15.17-19: 01               
04, 01-12: 01
04, 01-37: 01
04, 05-31: 01
04, 08-12: 01                     

04, 13-21: 01
04, 23-31: 01 02
04, 32-35: 01                  
04, 32-37: 01 LCT
04, 32-42: 01
0
4,33. 5,12. 27b-33; 12,1b.   1              
05, 01-16: 01
05, 01-42: 01
05, 12-32: 01  
05, 17-26: 01
05, 17-42: 01  
05, 27-32.40-41: 01  
05, 27-33: 01
05, 34-42: 01
06, 01-07: 01 02 03
06, 01-15: 01 02
06, 8-10; 07, 54-59: 01
06, 08-15: 01
07, 01-02: 01
07, 01-16: 01    
07, 01-54: 01
07, 17-43: 01
07, 44-60: 01
07, 51-59: 01
08, 01-03: 01
08, 01-08: 01
08, 01-16: 01
08, 01-40: 01
08, 04-25: 01
08, 5-8.14-17: 01
08, 08: 01                 
08, 26-40: 01 02
08, 30-31: 01
09, 01-20: 01
09, 01-22: 01
09, 01-43: 01
09, 23-43: 01
09, 26-31: 01          
09, 31-42: 01
10, 01-33: 01
10, 01-48: 01
10, 09-48: 01
10, 25-26.34-35.44-48:  1                     
10, 34a. 37-43: 01                    

10, 34-35:  1              
10, 34-38: 1
10, 34-48: 01
11, 01-18: 01 02
11, 01-30: 01
11, 19-26: 01 02
11, 19-30: 01
12, 01-11: 01
12, 01-23: 01 02
12, 06-17: 01
12, 24-25: 01   
13, 01-05: 01
13, 01-14: 01
13, 01-52: 01
13, 13-25: 01
13, 14-43: 01
13, 14. 43-52: 01  
13, 22-26: 01
13, 33: 01 02     
13, 16-17.22-25: 01        
13, 26-33: 01   
13, 44-52: 01 02 
13, 46-49: 01
14, 01-07: 01  
14, 01-28: 01

14, 05-17: 01

14, 18-27: 01
14, 20b-26: 01
15, 01-02.22-29: 01
15, 01-06: 01
15, 01-35: 01
15, 01-41: 01
15, 07-21: 01
15, 22-31: 01
15, 36-40: 01
16: 01
16, 01-10: 01
16, 01-40: 01
16, 11-15: 01
16, 11-40: 01
16, 15-34: 01                          
16, 22-34: 01
17, 01-18: 01
17, 01-34: 01
17, 15.22-18, 1: 01
17, 19-34: 01
17, 22-31: 1  2
17, 29: 01               
         
18, 01-08: 01
18, 01-28: 01
18, 09-18: 01   
18, 23-28: 01
19, 01-08: 01  
19, 01-40: 01
19, 21-40: 01
20, 01-16: 01
20, 01-38: 01
20, 17-27: 01
20, 17-38: 01 02
20, 19-21: 01    
20, 35: 01
20, 28-38: 01
21, 01-26: 01
21, 01-40: 01
21, 06-07: 01
21, 07-11: 01
21, 12-14: 01
21, 15-17:01
21, 18-23: 01
21, 27-39: 01
22, 01-21: 01
22, 01-30: 01
22, 22-30: 01
22, 30; 23, 6-11: 01     
23, 01-11: 01
23, 01-35: 01
23, 12-35: 01
24, 01-26, 32: 01 02 03
25, 01-27: 01
25, 13-21: 01     
26, 01-32: 01 02
27, 01-20: 01
27, 01-44: 01
27, 21-44: 01
28, 01-14: 01
28, 01-31: 01
28, 16-20.30-31: 01
 

JUAN
01, 01: 1  02
01, 01-05: 01 02 03
01, 01-09:  1          
01, 01-14: 01 02      
01, 01-18: 1 02 03 04 05 06        
01, 01-51: 01
01, 03:  1                 
01, 06-08.19-28: 01 Ag 03  
01, 07-09:  1          
01, 09: 01    
01, 12:  1 02            
01, 13: 01    
01, 17-18: 01
01, 17: 01   
01, 18:  1            
01, 19-28: 01
01, 19-35: Pr
01, 29-34: 01 02 03
01, 33: Ag
01, 35-39: 01  02
01, 35-42: 01 02 03 04   
01, 35-51: LCT          
01, 36: 01
01, 38: 01 02
01, 41: 01
01, 43-51: 01
01, 45-51: 01 02
01, 46: 01
01, 47-48: 1             
01, 47-51: 01
02, 01-05:  1                  
02, 01-12: 01 02 03 04      
02, 01-11:  1  2            
02, 01-25: 01
02, 03: 01
02, 04: 01   
02, 05:  1
  2                  
02, 10: 01       
02, 12: 01
02, 13-25: 01  02              
02, 14-16: Pr
02, 19: 01  
02, 23-24: 01
02, 25:  1 02 03                     
03, 01-08: 01
03, 01-10: 01
03, 01-15: 01
03, 01-36: 01
03, 02: 01
03, 03-04, 16: 01       
03, 03-05: 01   
03, 04/09:  1                
03, 08:  1 02 
03, 10: 01          
03, 11-15: 01
03, 13-17: 01
03, 14-15: 01
03, 14-21: 01                 

03, 15: 01
03, 16: 01 02
03, 16-17:  1 2 03 04 05 06 07                  
03, 16-18: 01
03, 16-21: 01
03, 17: 01 02 03                  
03, 18: 01 02   
03, 18-19:  1  2  3       
03, 19ss.:  1              
03, 21:  1        
03, 22-30: 01
03, 26-33: 01
03, 30:  1  02            
03, 31-36: 01
04, 01-42: 01
04, 01-54: 01
04, 04-44: 01
04, 05-42: 01 02 03  
04, 06: Ag
04, 09: 01
04, 14:  1            
04, 16-18: 01
04, 23: 01       
04, 27:  1  
04, 31-34: LCT          
04, 34: 01 02   
04, 43-54: 01
05, 1-3.5-16: 01
05, 01-16: 01 02
05, 01-18: 01
05, 01-47: 01 02
05, 06: 01
05, 17-30: 01
05, 26:  1            
05, 30: 01   
05, 31-47: 01
05, 33-36: 01
05, 44: 01
06, 01-13: Pr Pr Pr
06, 01-15:  1  2 03 04 05      
06, 01-71: 01
06, 16-21: Pr 02 Pr 04
06, 22-29: 01
06, 24-35:  1 02              
06, 27b:  1                  
06, 30: Pr
06, 30-35: 01
06, 35:  1            
06,
35. 37. 44. 45:  1   2         
06, 35-40: 01
06, 37-40: LCT
06, 41-52:  1        
06, 44:  Ag              
06, 44-52: 01
06, 51-59:  1 Ag 03         

06, 53-60: 01
06, 54:  1
06, 56: 01                   
06, 58: 01          
06, 60: 01               
06, 61-70:  1  Ag 03                    
06, 65:  1   
06, 67: 01        
07, 1-2.10.25-30: 01 02
07, 01-52: 01
07, 20: 01
07, 30: 01   
07, 37:  1                               
07, 37-39: 01 02 03 04
07, 40-53: 01
08, 01-11: 01 Ag 03   
08, 01-59: 01
08, 10-11: 01 02 

08, 12:  1               
08, 12-20: 01
08, 21: 01
08, 21-30: 01
08, 31-32:  1             
08, 31-42: 01
08, 32:  1  2  3  4                   
08, 41-45: 1
08, 44:  1  2 03            
08, 51-59: 01
08, 53-56: 1
     
08, 56:  1             
09, 01-41: 01 02 03  
09, 41: 01
10, 01-10: 01 02
10, 01-30: 01  
10, 01-42: 01
10, 09: 01
10, 10: 01
10, 11-18: 01                 
10, 15: 1
10, 18: 01
10, 22-30: 01 02  
10, 27-30: 01  
10, 31-42: 01
10, 38:  1
11, 01-45: 01 02 Ag  
11, 01-57: 01
11, 19-27: 01 02
11, 45-56: 01
12, 01-08: LCT
12, 01-11: 01 LCT
12, 01-19: 01
12, 01-50: 01
12, 08: 1              
12, 12-16: Pr
12, 12-19: 01
12, 20: 01
12, 20-33:  1                
12, 21: 01 02 03
12, 23: 01    
12, 24-26: 01 02
12, 25:  1 02            
12, 31:  1 02           
12, 32-33:  1  2 03                
12, 40: Ag
12, 44-50: 01
12, 47:  1               
12, 48: 01
13, 01:  1 02  03   
13, 01-05: LCT                  
13, 01-15: 01 02 
13, 01-38: 01 Pr Pr
13, 07-10: 01   
13, 10: 01
13, 12-15: 01
13, 16-20: 01 02
13, 21-33.36-38: 01
13, 23:  1                         
13, 31-33a.34-35: 01 02
14, 01: 01 02
14, 02: 01
14, 01-06:  1 02                
14, 01-12: 01
14, 01-31: 01
14, 03:  1              
14, 06:  1  2  3  4 05 06 07       
14, 06-11: 01     
14, 07-14: 01  02
14, 08-09: 01 02
14,15: 01
14, 15-21: 01
14, 16: 01
14, 18-20: 01
14, 19: Ag
14, 21-26: 01
14, 23:  1 02 03          
14, 23-29: 01
14, 23-31: 01
14, 26: 01
14, 27-28: 01
14, 27-31: 01
14, 28: 01
14, 30:  1  2                    
15, 01-08: 01 02 03 04               
15, 01-27: 01
15, 02: 01
15, 03: 01      
15, 05:  1 02        
15, 09-11: 01
15, 09-17:  1  2  03 04 LCT             
15, 10-11: 01
15, 12:  1           
15, 12-17: 01
15, 13: 1   2 03 04      
15, 18-21: 01
15, 22-31: 01
15, 26-27:  1   2             
15, 26-16, 04: 01
16, 01-33: 01
16, 05-11: 01
16, 07:  1           
16, 08:  1  2                 
16, 08-11: 01
16, 09:  1             
16, 11:  1             
16, 12-15:  1 02 03           
16, 13:  1               
16, 16-20: 01
16, 20-23: 01
16, 22: 01  
16, 23-28: 01
16, 26-28: 01
16, 28: 01
16, 29-33: 01
17, 01-11: 01 02
17, 01-26: 01 02
17, 03:  1 02 03 04                
17, 04-05: 01
17, 11-19: 01 02
17, 11b-26: LCT
17, 20-26:  1 02 03          
17, 21-22: 1 02           
17, 24-26: 01
17, 26:  1                 
17, 33:  1                
18, 01-19, 42: 01 02
18, 01-40: 01
18, 02-11: Pr
18, 11: 01    
18, 12-27: Pr
18, 21: 01
18, 23: 01
18, 33-37:  1 
18, 34: 01            
18, 37:  1  2       
19, 01-06: 01
19, 01-42: 01
19, 05: 01 02 03 04 05    
19, 17-18: 01
19, 25-27:  1  2  3   4  5  06 07 08 09 LCT 11 
19, 26:  1  2  3 04 05        
19, 27:  1  2   3             
19, 28:  1               
19, 28-30: Pr
19, 30: 01
19, 31-37: 01
19, 34: 01 02 Ag
19, 37: 01
19, 38-42: Pr
20, 01-02: Pr 02
20, 01-09: 01 Ag   
20, 01-10: LCT         
20, 01-18: 01
20, 01-30: 01
20, 02:  1               
20, 02-08: 01
20, 03-10: 01
20, 07: 01
20, 11-16: 01
20, 11-18:  1 02 03  04 
20, 15: 01         
20, 17: 01 02 03
20, 18: 01
20, 19: 01 
20, 19-23:  1  02  03           
20, 19-31: 01 Ag 03 04 05 06
20, 20: 01              
20, 22-23: 01 02
20, 23: 01
20, 24-27: 01  
20, 24-29: 01
20, 28: 01
20, 29: Ag 02
21, 01-05: 01
21, 01-14: 01 02 
21, 01-19: 01 Ag 
21, 01-25: 01
21, 06-07: 01
21, 07:  1
21, 07-11: 01
21, 12-14: 01
21, 15-17: 01
21, 18-23: 01            
21, 15-19: 01 Ag 03
21, 17: 01
21, 20:  1
            
21, 20-25: 01

JUAN. CARTA 1ª
01, 01-04:  1 02         
01, 01-10: 01
01, 01-19: 01
01, 03-04:  1                   
01, 05-19:  1             
01, 5-02, 2: 01
01, 06:  1             

01, 08: 1
           
01, 08-10:  1                   
02, 01-05a: 01                  
02, 01-11: 01
02, 01-29: 01
02, 03-11: 01
02, 12-17: 01
02, 15-16:  1               

02, 18-21: 01

02, 18-29: 01
02, 20: 01

02, 21:  1    
02, 22-28: 01
02, 27: 01         
02, 29-03, 06: 01
03, 01-02:  1  2 03             
03, 01-02.21-24: 01                         
03, 01-03: 1       
03, 01-10: 01
03, 01-24: 01
03, 02: 01 02
03, 07-10: 01
03, 11-21: 01
03, 14:  1                      
03, 14-16: 01
03, 17:  1                
03, 18-24: 01               
03, 20: 1
03, 22- 04, 06: 01
04, 01: 01
04, 01-21: 01
04, 07-10:  1  2 03 04                
04, 07-16: 01 Ag
04, 08: 01
04, 08.16: 1 02
04, 09: 01              
04, 11: 01
04, 11-18: 01
04, 16: 1  2 03
04, 19-05, 04: 01
04, 20: 1  2 03      
04, 20-21:  1 02        
05, 01-06: 01               
05, 01-09: 01
05, 01-12: 01
05, 01-21: 01
05, 05-06.08-13: 01
05, 14-15:  1                       
05, 14-21: 01
05, 18:  1            
05, 20:  1                     
06, 07: 01   

JUAN. CARTA 2ª
01-13: 01
04-09: 01  

JUAN. CARTA 3ª
01-15: 01
05-08: 01

JUDAS
17.20B-25: 01

 


LUCAS
Para cualquier texto de Lucas véase también:
-EL EVANGELIO DE LUCAS

Jesús 01
Libro  1 02 03      
Pasión 01  
01, 01-04; 04, 14-21: 01
01, 01-80: 01
01, 03-04: 1
01, 05-25: 01 02
01, 18.34: 01
01, 19-51: 01
01, 26-38: 01 2  3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
01, 27:  1                   
01, 27-29:  1   
01, 28: 01             
01, 29:  1 02    
01, 34:  1  2  03 04               
01, 34-35:  1                       
01, 35b:  1             
01, 37:  1  02 03
01, 38:  1  2 03            
01, 39:  1  
01, 39ss:  1                              
01, 39-45:  Ag  02 03 04
01, 39-48: 01  02
01, 39-56:  1  2 03 04 05                
01, 40: 01
01, 42-45:  1                
01, 44: 01
01, 45:  1  02
01, 46-56  1  2  Ag 04 05 06         
01, 47:  1               
01, 48:  1                   
01, 51-53:  1 02                          
01, 57-66.80: 01 02
01, 67-79: 01
01, 69-75: 01
02, 01-05:  1                  
02, 01-07: 01      
02, 01-14: 01              
02, 01-20: 01
02, 01-52: 01
02, 06-07:  1             
02, 07:  1                             
02, 08-20: 01              
02, 15-20:  1 02 03            
02, 16-21: 01                        
02, 19: 01 02 03            
02, 22-35: 01
02, 22-38: 01
02, 22-40: 01 02                    
02, 33-35:  1  2 03                 
02, 34-35: 01 02
02, 35:  1  2 03 04            
02, 36-40: 01 02   
02, 41-52: 1 02 LCT  04  05                    
02, 46:  1               
02, 46-52:  1               
02, 48:  1 02               
02, 48-50:  1              
02, 49-50:  1          
02, 50:  1                        
02, 50-51:  1  02           
02, 52: 01           
02, 59:  1      
03, 01-06: 01
03, 01-18: Pr
03, 01-38: 01
03, 03-18: Pr
03, 04-06: 01         
03, 10: 01
03, 10-18: 01                          
03, 15-16.21-22: 01 02 03
03, 16: 01                    
03, 19-20: Pr
03, 21-22: Pr Pr LCT
03, 23-38: 01       
03, 38:  1  
04, 01-13:  1 02 Pr Pr Pr            
04, 01-44: 01
04, 03: 1     
04, 05-07:  1          
04, 05-08: 1     
04, 09-13: 1
            
04, 14-21: 01 Pr
04, 14-22: 01
04, 16-30: 1 02 Pr  LCT   
04, 19: 01     
04, 21-30: 01      
04, 22:  1
04, 24-30: 01
04, 31-37: Pr 02 Pr
04, 38-41: Pr
04, 38-44: Pr 02
04, 42-44: Pr
05, 01-03: 01
05, 01-11: 01 02  03 04 Pr 06 07
05, 01-39: 01
05, 11:  1     
05, 12-16: Pr 02 Pr
05, 15:  1                                       
05, 17-26: 01 02 Pr
05, 27-33: 01 Pr 03 Pr 
05, 33-39: Pr 02 Pr
06, 01-05: 01 Pr 03
06, 01-49: 01
06, 06-11: 01 Pr
06, 12-16: Pr
06, 12-19: 01 02 03
06, 17-19: Pr
06, 20: 01
06, 20-23: Pr
06, 20-26: 01
06, 24:  1             
06, 27-38: 01 Ag Pr 04
06, 36:  1 02        
06, 36-38: 01
06, 37: 01
06, 39-42: 01
06, 39-45: 01   
06, 43-40: 01
06, 46-49: Pr
07, 01-10: 01 02 03 Ag
07, 01-50: 01
07, 11-17: 01  02 03            
07, 13:  1                
07, 18-28: Pr
07, 19-23: 01
07, 22: 01
07, 23:  1                    
07, 24-30: 01
07, 31-35: 01  02         
07, 36-50: 01 02
07, 40: 01
07, 47:  1
08, 01-03: 01

08, 01-56: 01
08, 04-15: Pr
02
08, 05-08:  1  Pr         
08, 08:  1                 
08, 09-10: Pr
08, 11: 01
08, 11-15: Pr
08, 16-18: 01 Pr
08, 19-21: 01 Pr Pr
08, 21: 01       
08, 22-25: Pr
08, 23: Ag              
08, 24: 01     
08, 26-39: 1  Pr
08, 28-30: 01
08, 40-56: Pr  2  Pr            
08, 42-48:  1  
08, 45: 01            
09, 01-06: Pr Pr 03 Pr                     
09, 01-62: 01
09, 07-09: 01 Pr
09, 10-17:  1  2 Pr Pr Pr         
09, 11-17: 01
09, 16: 01                       
09, 18-21: Pr 02
09, 18-22: 01 Pr
09, 18-24: 01 02
09, 22-25: Pr  Pr Pr           
09, 23: 01 02 03 
09, 23-26: 01 Pr
09, 24: 01
09, 28-36: 01 Pr Pr 04 Pr          
09, 37-43: Pr
09, 43-48:  1             
09, 44b-45: 01 Pr
09, 46-48: Pr
09, 46-50: 01
09, 49-50  1 Pr                
09, 51-56: 01
09, 51-62: 01
09, 54-55: 1
09, 57-62: 01
10, 01-06: Pr
10, 01-09: 01
10, 01-12: 01  02
10, 01-12.17-20: 01
10, 01-42: 01
10, 13-16: 01
10, 17-20: Pr
10, 17-24: 01
10, 21: 01    
10, 21-22: 1 02
10, 21-24: Pr 02 03
10, 25-28: Pr
10, 25-37: 01 02 03
10, 30-37: 1  2 03 04                        
10, 33: 01 
10, 36: 01   
10, 38-41:  1              
10, 38-42: 01 Ag 03 04 05 LCT 07
10, 42: 01
11, 01-04: 1   02       
11, 01-13: 01 02 Ag                        
11, 01-54: 01
11, 02-04: 01
11, 05-13: 01 02
11, 14: 01
11, 14-23: 01 02 Pr
11, 14-28: Pr
11, 15-26: 01
11, 23:  1                  
11, 24-26:  1         
11, 27-28:  1  2 03 04 05               
11, 29-32: 01 02 Pr
11, 34-35: 01
11, 37-41: 01
11, 42-46: 01
11, 42-52: 01
11, 47-54: 01
12, 01-03: 01
12, 01-07: 01
12, 01-59: 01
12, 08-12: 01
12, 10: Pr
12, 13-21:  1 02 03 04 Pr   
12, 13-40: 01            
12, 20: 01
12, 29-31: 01
12, 32: 01
12, 32-48: 01 Ag
12, 34: 01
12, 35: 01 02
12, 35-38: 01 02
12, 39-48: 01
12, 46-50: 01
12, 49: 01
12, 49-53: 01 02
12, 50: 01    
12, 51: 01
12, 54-59: 01
12, 58-59: 01
13, 01-09: 01 02  
13, 01-35: 01
13, 06-09: 01
13, 10-17:  1  2 03           
13, 16-30: Pr                           
13, 18:  1              
13, 18-19:  1 Pr Pr         
13, 18-21: 01

13, 20-21:  1 02                 
13, 22-30: 01 02
13, 23:  1
13, 29: 01        
13, 31-35: 01
14, 01-06: 01 Pr
14, 01.07-11: 01
14, 01.07-14: 01 02
14, 01-35: 01
14, 07-14: 01
14, 12-14: 01
14, 15-24: 01
14, 16: 01
14, 16-24:  1           
14, 25-33: 01  02
14, 26: 01
14, 36: 01
15, 01-02:  1          
15, 01-03.11-32: 01 02  
15, 01-10: 01
15, 01-32: 01 02
15, 03-07:  1 02           

15, 08-10: 1  2            
15, 11-32: 1  2 3  4  5 06 07 08 09    
15, 17-18:  1
15, 17-30: 01
15, 18-20: 01                
15, 20: 01 02
15, 28-30: 01
16, 01-09:  1           
16, 01-13: 01 02
16, 01-31: 01
16, 09-15: 01 02
16, 13:  1 02     
16, 14-31: 01     
16, 18: Pr
16, 19-22: 01
16, 19-31: 01 02
16, 24: 01
17, 01-02:  1 Pr           
17, 01-06: 01
17, 01-10: 01
17, 01-37: 01
17, 05-10: 01 02
17, 07-10: 01
17, 10: 01
17, 11-19: 01  02 03
17, 20ss:  1 02                 
17, 20-25: 01
17, 26-37: 01
17, 34-35: Ag
18, 01:  1 02               
18, 01-08:  1 02 03 04             
18, 01-14: 01                
18, 01-43: 01
18, 07-08:  1             
18, 09-14:  1 02 03 04 05 06     
18, 13: 1         
18, 15-17:  1 Pr          
18, 18-30:  1 Pr        
18, 24:  1          
18, 31-34: Pr
18, 35-43:  1 02 Pr   
18, 41: 01      
19, 01-10: 01 Ag 03 04 05
19, 01-48: 01
19, 11-28: 01
19, 12-27:  1 02             
19, 28-40: Pr
19, 41-44: 01  02 
19, 45-46: Pr
19, 45-48: 01 Pr 03
20, 01-08: Pr
20, 01-47: 01
20, 09-19:  1 02 Pr  Pr            
20, 20-26: Pr Pr
20, 27-38: 01
20, 27-40: 01  Pr 03
20, 41-47: Pr
20, 45-47: Pr
21, 01-04:  1 02 Pr 04          
21, 01-38: 01
21, 05-11: 01
21, 05-19: 01
21, 05-33: Pr
21, 12-19: 01 02
21, 18: 01
21, 20-33: Pr             
21, 20-28: 01
21, 25-28. 34-36: 01   
21, 28: 01                
21, 29-33: 01
21, 34-36: Pr 02 03
21, 36: 01                    
22, 01-71: 01
22, 06: 01
22, 07-34: Pr
22, 14-20: 01 02
22, 14-23, 56: 01  
22, 15: 01 02  
22, 19-20: 01 02
22, 24-27:  1 Pr           
22, 31:  1                
22, 37: 01    
22, 40-53: Pr
22, 44: 01   
22, 51: 01   
22, 53: 01
22, 61: 01   
23, 01-06: Pr
23, 01-49: 01    
23, 01-56: 01
23, 08: 01
23, 13-25: Pr
23, 26.33-37: Pr
23, 28: 01   
23, 33. 38-43: LCT
23, 34: 01 02 03 04 05 
23, 35-43: 01
23, 40: 01
23, 42-43: 01 02 Ag 04
23, 44-47: Pr
23, 44-49: 01
23, 44-49. 24, 01-06:   1                
23, 46: 01  
23, 49-56: Pr
23, 50-56: 01   
24, 01:  1              
24, 01-12: 01 Pr 
24, 01-53: 01
24, 05: 01
24, 05-06: 01
24, 06:  1 
24, 13ss.: 01        
24, 13-35: 01 02 03
24, 19: 01 
24, 26: 01 
24, 30-31: 01
24, 31: 01 02
24, 32:  1 02
24, 34-35: 01                     
24, 35-48: 01 02                 
24, 35-53: 01
24, 36-49: 01 02  
24, 46-53: 01

24, 50-51: 01
24, 51: 01
24, 52-53: 01

 

MARCOS
Para cualquier texto de Marcos véase también:
-EL EVANGELIO DE MARCOS
01, 01-08: 01 Pr Ag 04             
01, 01-45: 01
01, 06-11: 01
01, 09-11: Pr 02
01, 11: 01
01, 12-13:  1 Pr 03      
01, 12-15: 01 02
01, 14-15.: 1 02
01, 14-20: 01 02                    
01, 15:  1 02                      
01, 16-20: Pr 02 03 LCT
01, 21-22: 01
01, 21-28: 01 02 03               
01, 21-45: 01
01, 22. 27ss:  1       
01, 23-28: 01
01, 29-34: 01
01, 35-39: 01
01, 29-39: 01 02               
01, 38: 01
01, 40-45: 01 02 03              
02, 01-12: 01 02  03              
02, 01-28: 01
02, 13-17: Pr 02 03   
02, 17: 01
02, 18-22: 01 02 03            
02, 22: 01 02        
02, 23: 01   
02, 23-03, 06:  1          
02, 23-28: 01 02
02, 27:  1              
02, 29: 01    
03, 01-06: 01 02
03, 01-35: 01
03, 07-12: 01 02
03, 13-15 LCT
03, 13-19: 01 02 03
03, 20-21: 01
03, 20-35: 01 02 03    
03, 22-30: 01
03, 31: 1      
03, 31, 35:  1 02 03               
04, 01-09: 01
04, 01-20: Pr 02  
04, 01-45: 01
04, 02
04, 03-09:  1 02          
04, 07: 01    
04, 10-12: 01
04, 13-20: 01
04, 19: 01
04, 21-25: 01 02
04, 25: 01
04, 26-29:  1  2 03 04         
04, 26-34: 01
04, 30-32:  1 Pr        
04, 30-34: 01
04, 35-41: 01  02 03
04, 35-06, 6: 01
04, 38: 01          
05, 01-20: 1  02 03 04 05      
05, 01-43: 01
05, 18-20: 01
05, 20-26: 01
05, 21-43: 01  02 03                   
05, 25-34:  1   2    
05, 27-32: 01
05, 28:   1
06, 01-06: 1  2 03 04       
06, 01-56: 01
06, 07-13:  1 Pr 03 04              
06, 07-15: 01
06, 08-11: 01
06, 14-29: 01  02
06, 17-29: 01
06, 24-34: 01  
06, 30-34:  1   2 Pr 03                     
06, 30-44: 01 02
06, 31: 01
06, 32-44:  1  2 03           
06, 34-44: Pr 02
06, 38: 01
06, 45-52: Pr 02
06, 45-56: 01
06, 53-56: 01
07, 01-13: 01
07, 01-08a.14-15.21-23:  1 Ag           
07, 01-23: 01
07, 01-37: 01
07, 08-13: 01
07, 10-13: 01      
07, 14-23: 01
07, 24-30: 01 02 03
07, 25-30: Pr
07, 31-37:  1 02 03 04                   
08, 01: 01
08, 01-09:  1             
08, 01-10: 01 02 03
08, 01-38: 01
08, 05: 01
08, 11-13: 01 02
08, 12: 01
08, 14-21: 01 02
08, 22-26:  1 02 03         
08, 27-30: Pr 02
08, 27-33: 01
08, 27-35: 01          
08, 27-38:  1    
08, 28: 01          
08, 31: 01 02                 
08, 31-33: 01
08, 31-38: Pr
08, 33:  1           
08, 34-37:  1 02                
08, 34-39: 01 Pr Pr
08, 34-09, 1: 01
08, 35:  1 02                
09, 01-09: 01 Pr 
03 04       
09, 01-12: 01
09, 01-50: 01
09, 02-10: 01
09, 11-29: 01
09, 13-28: 01
09, 24: 1  2        
09, 29: 01    
09, 29-36:  1 02            
09, 30-32: 01
09, 33: 01
09, 33-37: 01
09, 35: 01
09, 37-39: 01
09, 38-41: 01
09, 38-48:  1          
09, 42-50: 01
09, 43-48: 01
10.01-12: 01 02
10, 01-52: 01
10, 02-16:  1                
10, 13-16: 01 02 03 04
10, 17: 01
10, 17-22: 01 02
10, 17-27: 01
10, 17-30:  1 02 03 04       
10, 25: 01
10, 28-31: 01
10, 32-34: 01
10, 32-45: 01
10, 35-45:  1  2 03      
10, 41-45: 01 LCT
10, 45:  1  2 03 04     
10, 46-52:  1 02 03         
11, 01-10:  1 02             
11, 01-33: 01
11, 11-26: 01 02
11, 15-17: Pr
11, 23: 01
12, 01-12:  1 Pr 03 04 05 
12, 01-44: 01  
12, 13-17: Pr 02 03
12, 17: 01
12, 18-27: 01 02 Pr
12, 27-33: 01
12, 28-34:  1  2 Pr 04 05               
12, 35-37: 01
12, 35-40: 01
12, 29-31:  1               
12, 38-40: Pr
12, 38-44:  1 02             
12, 41-44: 01
13, 01-13: Pr
13, 01-37: 01 02
13, 24-32:  1            
13, 26:  1              
13, 28-37: 01      
13, 32: 01
13, 33-37:
01 Pr          
14, 01-11: 01
14, 01-72: 01
14, 03-09: 01
14, 12-25 LCT
14, 12-16.22-26:  1                 
14, 12-31: 01
14, 24:  1 
14, 32-42: 01 02
14, 32-52: 01
14, 36: 01
14, 46-52: 01
14, 53-72: 01
14, 66-72:  1                 
15, 01-20: 01
15, 01-47: 01
15, 20-39: 01
15, 29-32: Pr
15, 34: 01 02  
15, 39: 01 02 03
15, 40-47: 01
16, 01-08: 01 02
16, 01-20: 01
16, 06:  1              
16, 09-15: 01
16, 09-20: 01
16, 12-13: Pr
16, 15-20:  1 02 03                           

16, 16: 01     
16, 20:  1            

PASIÓN
  1              

MATEO
Para cualquier texto de Mateo véase también:
-EL EVANGELIO DE MATEO

01, 01: 01        
01, 01-16:  1 02             
01, 01-16.18-23: 01
01, 01-17: 01 02
01, 01-25: 01 02 03 04 05    
01, 16: 01         
01, 16.18-21.24a:  1               
01, 18-23:  1 02               
01, 18-24: 01 02        
01, 18-25:  1 02 03 04  05         
01, 19-20: 01 02   
01, 20-21: 01
01, 22-23:  1 02              
01, 23:  1               
02, 01-12: 01 02 03 04 05
02, 01-23: 01  02
02, 02: 01
02, 13-15.19-23: 01
02, 13-18: 01 02
02, 21: 01
03, 01-12: 1 02 Ag 03 04 Pr 07
03, 01-17: 01
03, 02: 01
03, 13-17: 01 02 Pr Pr
03, 14: 01
04, 01-11:  1 02 03 04 Pr Pr LCT               
04, 01-25: 01
04, 03: 1  2 03                       
04, 05-07: 1
04, 08ss:  1 02        
04, 08-11: 1
04, 10: 01
04, 11: 01
04, 12-17: Pr
04, 12-17.23-25: 01
04, 12-23: 01
04, 17:  1  2                      
04, 18-22: Pr 02 Pr 04
04, 19: 01
04, 20: 01
05-07: 01
05, 01: 01
05, 01-12: 1 02 03 04 05 LCT
05, 01-48: 01
05, 03:  1 02 03 04 05                 
05, 06:  1  2                  
05, 07:  1 02
05, 08: 01
05, 10: 01
05, 13: 01
05, 13-14: 01 02
05, 13-16: 01 02 03
05, 14:  1 02             
05, 14-16: 01
05, 15: 01 Pr
05, 16: Ag     
05, 17-19:  1 02 03 04 05        
05, 17-37: 01
05, 20: 1
05, 20-26: 01 02   
05, 21-22.27-28ss:  1       
05, 23-24:  1
05, 25-26: 01 02
05, 31-32:  1 Pr             
05, 33-34:  1          
05, 33-37: 01
05, 38-42: 01
05, 38-48: Pr 01    
05, 39: 01
05, 40-41: 01
05, 43-48:  1 02 03 04 05         
05, 45: 01
05, 48: 1 2 03 04 05 06 07      
06, 01-02: Ag     
06, 01-06.16-18: 01  02 
06, 01-34: 01
06, 05-15: 01                   
06, 07-15: 01 02
06, 09-13: 1 Pr
06, 19-21:  1 Pr         
06, 19-23: 01
06, 24:  1 02 03       
06, 24-34: 01  02
06, 28-32:  1                
06, 31-33:  1              
06, 33: 01
06, 34:  1                     
07, 01s.:  1  2       
07, 01-05: 01  02  03 
07, 01-29: 01
07, 06:  1  02             
07, 06.12-14: 01   
07, 07: 01
07, 07-11: Pr 02 03  
07, 07-12: 01
07, 12: 01
07, 15-20: Pr 02
07, 21: 01    
07, 21.24-27: 01 02 03
07, 21-27: 01 02
07, 21-29: 01
07, 24:  1                               
08, 01-04: 01 02
08, 01-34: 01
08, 02-04: Pr Pr
08, 05-11: 01 02
08, 05-17: 01   
08, 14-17: Pr Pr
08, 18-22: Pr 02 03 LCT 
08, 22: 01  02
08, 23-27: 01 Pr 
08, 25: 01
08, 28-34: 01 02 Pr
09, 01-08:  1 Pr 03 Pr         
09, 01-38: 01
09, 09-13: 01 02  03 Pr 05
09, 11: 01
09, 12: Ag
09, 14-17: Pr 02 Pr
09, 16-17: 01
09, 18-26: Pr 02 Pr             
09, 19-22:  1                 
09, 21:  1           
09, 27-31:  1 02 03          
09, 32-38: 01
09, 35-38: 01
09, 36-10, 08: 01
09, 38: 01   
10, 01: 01
10, 01-04: Pr
10, 01-07: 01
10, 01-42: 01 Pr
10, 05-42: Pr                
10, 06-08: 01
10, 07-13: 01
10, 07-15: 01
10, 09-15: Pr
10, 16:  1               
10, 16-23: 01
10, 17-22: 01
10, 24: 01
10, 24-33: 01
10, 26-33: 01 
10, 28-31: 01            
10, 28-33: 01
10, 34: 01
10, 34-36: 01 Pr 03 04  
10, 34-11, 01: 01
10, 37-42: 01
10, 38: 01
10, 42: 01 Pr
11, 01-29: 01
11, 02-11: 01 Ag
11, 03: 01
11, 07-11: 01
11, 11-15: 01
11, 16-19:  1 02            
11, 20-24: 01
11, 25-26:  1  2 03              
11, 25-27: 01
11, 25-30: 01 02
11, 28:  1       
11, 28-30: 01 02 03
11, 30: 01
12, 01-08: 01 02
12, 01-12: 01
12, 01-50: 01
12, 09-14: Pr
12, 12:  1           
12, 14-21: 01 Pr
12, 22-32: Pr
12, 24-32: Pr
12, 28-34: 01
12, 30:  1  02       
12, 36: 01
12, 38-39: Pr
12, 38-42: 01
12, 43-45:  1   2    
12, 43-50: Pr        
12, 45: 01
12, 46-50: 01
12, 48: 01
13, 01-09:  1 02 Pr       
13, 01-23: 01
13, 01-58: 01
13, 02: 01
13, 10-15: Pr
13, 10-17: 01 02 03
13, 15:  1                     
13, 18-23: 01
13, 24-30:  1  2 03 04         
13, 24-43: 01
13, 29: 01
13, 31-32:  1  Pr        
13, 31-35: 01
13, 33:  1          
13, 36-43: 01
13, 44-46:  1  2 03 04       
13, 44-52: 01
13, 47-53: 01
13, 52:  1 02          
13, 53-58: 1 Pr     
13, 54: 01 02
13, 54-58: 01 02 Pr
14, 01-12: 01 Pr
14, 01-36: 01
14, 12-16.22-26: 01
14, 13-21: Pr  2 Pr 04 05 Pr       
14, 15-18: 01 
14, 19ss.Orígenes  1  02         
14, 19-21: 01
14, 22-33: 01
14, 22-36: 01 Pr
14, 27-31: 01
14, 31: 01
15, 01-20:  1 Pr                
15, 01-39: 01
15, 19-20:  1                    
15, 21-28: 01 02 Pr 04
15, 29-31: Pr
15, 29-37: 01 02
15, 32-39:  1 Pr     
16, 01-04: Pr
16, 01-28: 01
16, 03: 01
16, 05-12: 01 Pr
16, 13-19: 01 02 03
16, 13-23: 01 Pr
16, 15: 01
16, 15-16: 01
16, 15-20:  1 02             
16, 16ss.: 01
16, 21-23: Pr
16, 21-27: 01 Pr
16, 23: 01
16, 24-28: Ag 02 Pr Pr
16, 25:  1 02 03      
16, 26: 01               
16, 28: 01
17, 01-08:  1               
17, 01-09:  1 02 03 Pr LCT               
17, 01-27: 01
17, 04: 01
17, 10-13: 01
17, 14-19: 01
17, 14-21: Pr
17, 20: Pr  02
17, 21-26: 01
17, 22-23:  1  Pr             
17, 24-27: 01
18, 01:  1                     
18, 01-05:  1 02 03 Pr           
18, 01-05.10.12-14: 01  02
18, 01-35: 01
18, 03-04:  1 02              
18, 06-09: Pr
18, 12-14: Pr 02 03
18, 15-20: 01 02
18, 20: 01 LCT
18, 21-35: 01 02 03 04
18, 21---19, 1: 01
18, 23: Pr
18, 23-35: 01
19, 01-09: Pr
19, 01-30: 01
19, 02-15:  1            
19, 03-12: 01
19,10-12 LCT
19, 13-15: 01 Pr
19, 16-19:  1             
19, 16-22: 01 02
19, 16-30:  1 Pr LCT 
19, 17: 01 
19, 20: 01     
19, 23-30: 01
20, 01-16:  1 02 03 04        
20, 01-34: 01
20, 08: 01
20, 13: 01
20, 17-19: Pr
20, 17-28: 01
20, 20-28:  1  2 Pr   
20, 22: 01            
20, 29-34:  1 Pr            
20, 30:  1          
21, 01-11: Pr 02
21, 01-46: 01
21, 05: 01
21, 12-13: Pr
21, 12-22: Pr
21, 21: Pr
21, 23-27: Pr
21, 28-32:  1 02 03 04        
21, 31: 01
21, 33-45:  1  2 03        
21, 33-46: 01  Pr
21, 43:  1           
22, 01-14:  1 02 03 04 05 06        
22, 01-46: 01
22, 12:  1                  
22, 13: 01
22, 14: 1 02
22, 15-21: 01 02 Pr
22, 23-33: Pr  Pr
22, 34-40:  1  2 Pr  04 05 06 07 Pr  
22, 39:  1                   
22, 41-46: Pr
23, 01-12: 01 02 03 LCT
23, 01-39: 01
23, 08-09:  1               
23, 01-36: Pr
23, 13-22: 01
23, 23-36: 01 02
23, 27-32: 01
23, 37:  1           
24: 01
24, 01-03:  1          
24, 01-14: Pr
24, 01-36: Pr
24, 01-51: 01
24, 15-36: Pr           
24, 23-25:  1             
24, 37-41: 01
24, 37-44:  1   
24, 40-41: Ag
24, 42-51: Pr 02
24. 45-51: 01
25, 01-13:  1 02 03 04 05      
25, 01-46: 01
25, 11-13: 01
25, 14-30:  1 02 03 04 05      
25, 25: 1
25, 27:  1                
25, 31-32:  1         
25, 31-46:  1  2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 LCT 14
25, 35-36: 01
25, 37-40: 1 2 3 04          
25, 40: 01     
26, 01-75: 01
26, 03-13: 01 02
26, 14-15: 01
26, 14-25: 01
26, 14-27, 66: 01
26, 15: 01
26, 17: 01
26, 17-35: Pr
26, 22: 01
26, 32-35: 01
26, 36-41: 01
26, 36-56: Pr
26, 37-45: 01
26, 38:  1 02      
26, 38-39: 01
26, 39:  1 
26, 40: 01                  
26, 41:  1     
26, 54-71: Pr
26, 64:  1 02                        

27, 01-02: 01 Pr
27, 01-66: 01
27, 11-29: 01

27, 11-31: Pr

27, 11-56: 01

27, 17: 01  
27, 24:  1                  
27, 31-54: Pr
27, 39-43: 01
27, 40: 01          
27, 42: 01    
27, 45-46: 01
27, 46:  1 02 03 04            
27, 55-61: Pr
27, 57-66: 01
28, 01: 01
28, 02: 01
28, 02-03: 01
28, 04: 01
28, 01-08: Pr
28, 01-10: 01 02
28, 01-20: 01
28, 06:  1 
28, 07: 01           
28, 08-15: 01
28, 16-20:  1 02 03 04 05 06 07          
28, 20:  1  2 03 04 05 06        
31, 33-43: 01

PEDRO. CARTA 1ª 
01, 01. 17:  1           
01, 01-21: 01
01, 01-25: 01
01, 03:  1                    
01, 03-09: 01 Ag 03
01, 10-16: 01
01, 17-21: 01
01, 18-25: 01
01, 22-25: 01
02, 01-10: 01
02, 01-17: 01
02, 01-25: 01
02- 02-05.9-12: 01
02, 09-10: 01 LCT
02, 04-09: 01
02, 09: 01
02, 11-25: 01
02, 20-25: 01 02
02, 21-24: 01
02, 21-25a: LCT LCT
02, 24: 01
03, 01-06: 01
03, 01-17: 01
03, 01-22: 01
03, 08-17: 01
03, 15: 1 2  3 04 05                    
03, 15-18: 01
03, 18-22: 01 02
03, 19: 01             
03, 21: 1       
04, 01-11: 01
04, 01-19: 01
04, 07-13: 01
04, 12-19: 01
04, 13-16: 01
05, 01-11: 01
05, 01-14: 01  02

PEDRO. CARTA 2ª
01, 04: 1
              
01, 01-07: 01
01, 01-11: 01
01, 01-21: 01
01, 16-19:  1           
02, 01-08: 01        
02, 01-22: 01
02, 09-22: 01
02, 17: 01
02, 19:  1      
03, 01-10: 01
03, 01-18: 01
03, 08-14: 01                  

03, 10-13:  1
03, 11-18: 01
03, 12-15.17-18: 01
05, 08:  1               

ROMANOS
01, 01-07: 01 01
01, 01-11: 01
01, 01-17: 01
01, 01-31: 01
01, 04-05: 01   
01, 16:  1 02            
01, 16-25: 01
01, 17:  1   
01, 18: 01 LCT           
01, 18-23: 1  2      
01, 18-32: 01
01, 20:  1               
02, 01-29: 01
02, 17-29: 01
03, 01-20: 01
03, 01-31: 01
03, 21-22: 01
03, 21-225. 28: 01
03, 21-30a: 01
03, 21-31: 1
03, 23:  1         
03, 25: 01
03, 28:  1
04, 01-08: 01
04, 01-25: 01    
04, 01-25: 01
04, 02-25: 1    
04, 13.16-18: 01
04, 13.16-18.22: 01                  
04, 18: 01 02
04, 18-25: 01 02  
04, 20-25: 01
05, 01-02.05-08: 01
05, 01-05: 01
05, 01-11: 01
05, 01-21: 01  02
05, 02: 1
05, 02-05: 1
05, 03-04:  1           
05, 05-11: 01                    
05, 06-11: 01
05, 12-15: 01
05, 12.15b.17-19.20b-21: 01
05, 12-19: 01
05, 12-21: 01    
05, 14:  1               
05, 15-21: 1
05, 20:  1    
06 y 08: 01              
06, 01-11: 1 2  3 04 05             
06, 01-22: 01
06, 02-09:  1             
06, 03: 1
06, 03-04.8-11: 01
06, 03-09:  1                   
06, 03-11: 01  
06, 12-18: 01
06, 12-23: 1
06, 19-23: 01
07, 01-13: 01
07, 01-25: 01
07, 14: 1
07, 14-25: 01
07, 15s.: 1
07, 15-24:  1   
07, 18-25:  1 02           
07, 24: 01
08, 01-11: 01
08, 01-17: 01
08, 01-39: 01
08, 08-11: 01
08, 09ss.: 1
08, 9.11-13: 01
08, 12-17: 01
08, 14-15: 1
08, 14-17:  1  LCT                     
08, 14-23:  1                
08, 15: 01       
08, 15-17:  01           
08, 18.22: 1
08, 18-23: 01
08, 18-25: 01
08, 18-39: 01
08, 19:  1                 
08, 19-22: 1  2  3 04
08, 19-23:  1             
08, 20: 01
08, 20-22: 01         
08, 22-27: 01 Ag
08, 24:  1                  
08, 24-25: 1 02    
08, 26-27:  1 02         
08, 26-30: 01
08, 28: 1 02 03    
08, 28-30:  1            
08, 29:  1 02              
08, 31-34: 01 02 03            
08, 31b-39: 01
08, 35.37-39: 01 Ag              
08, 32: 01
09, 01-05: 01 02
09, 01-18: 01
09, 01-33: 01
09, 19-33: 01
10, 01-21: 01 02   
10, 08-13: 01      
10, 09-18: 01
10, 13-14:  1          
10, 17: 01 02   
11, 01-02A.11-12.25-29: 01
11, 01-12: 01
11, 01-35: 01
11, 05-06: 1
11, 13-15.29-32: 01
11, 25-36: 01
11, 29: 01
11, 29-36: 01
11, 33-36: 01
12, 01-02: 01 02
12, 01-21: 01 02 03            
12, 02: 1      
12, 05-16a: 01
12, 09-16: 01
13, 01-14: 01 02  
13, 08-10: 01 02
13, 11-14: 01 02  
14, 01-23: 01 02
14, 07-09: 01
14, 07-12:  1  02               
15, 01-13: 01
15, 01-33: 01
15, 04-09: 1 02
15, 14-21: 01
15, 14-33: 01
16, 01-27: 01 02
16, 03-09.16.22-27: 01
16, 25-27: 01

SANTIAGO
01, 04: 01
01, 01-11: 01
01, 01-18: 01
01, 01-27: 01
01, 12-18: 01
01, 17-18.21b-22.27:  1  Ag               
01, 19-27: 01
01, 23-24: 1
02, 01-05:  1             
02, 01-09: 01
02, 01-13:  1                  
02, 01-26: 01
02, 14-16:  1               
02, 14-18:  1            
02, 14-26: 01 02
02, 17:  1            
02, 24: 1
03, 01-10: 01
03, 01-12: 01
03, 01-18: 01
03, 13-28: 01
03, 16-04, 03:  1             
04, 01-10: 01    
04, 01-12: 01
04, 01-17: 01
04, 13-17: 01
05, 01-06:  1                     
05, 01-11: 01
05, 01-20: 01
05, 07-08:  1            
05, 07-10: 01      
05, 09-12: 01    
05, 13-20: 01

TESALONICENSES. CARTA 1ª
01, 01-05b: 01
01, 01-05.8-10: 01
01, 01-10: 01
01, 05c-10: 01
02, 01-08: 01
02, 01-13: 01
02, 01-20: 01
02, 07-09.13: 01
02, 09-13: 01
02, 19-20: 01
03, 01-13: 01
03, 07-13: 01
03, 12: 01                        

03, 12-04, 02:  01 02  
04, 01-08: 01
04, 01-18: 01 02
04, 03:  1 02              
04, 09-11: 01
04, 12-17: 01 02
05, 01-06.9-11: 01
05, 01-28: 01
05, 16-24: 01
05, 17:  1             

TESALONICENSES. CARTA 2ª
01, 01-12: 01 02
01, 01-05.11-12: 01
01, 08-10: 01
01, 11-02, 2: 01
02, 01-03.14-17: 01
02, 01-17: 01 02
02, 07:  1                  

02, 15:  1        
02, 15-03, 5: 01
03, 01-18: 01 02
03, 06-10.16-18: 01
03, 07-12: 01   
03, 13: 01

 

TIMOTEO. CARTA 1ª
01, 01-02.12-14: 01
01, 01-20: 01  02
01, 09:  1           
01, 12-17: 01
01, 15-17: 01
02, 01-08: 01 02 03
02, 01-15: 01  02
02, 04: 1
02, 05: 01
03, 01-13: 01
03, 01-16: 01 02
03, 14-16: 01
04, 01-16: 01 02
04, 12-16: 01
05, 01-02: 01
05, 01-25: 01
05, 03-25: 01
05, 17-22: 01
06, 01-10: 01
06, 01-21: 01
06, 02-12: 01
06, 10-14: 01
06, 11-16: 01
06, 11-21: 01
06, 13-16: 01
06, 20:  1         

TIMOTEO. CARTA 2ª
01, 01-03. 6-12: 01 02
01, 01-18: 01  02
01, 12:  1      
01, 06-08.13-14: 01
01, 07: 01
02, 01-21: 01
01, 01-26: 01
02, 02: 01
02, 08: 01
02, 08-13: 01
02, 08-15: 01
02, 22-26: 01
03, 01-17: 01  02
03, 10-17: 01
03, 14-04, 02: 01
04, 01-08: 01
04, 01-22: 01 02
04, 06-08.16-18: 01
04, 06-08.17-18: 01

04, 09-17: 01       

TITO
01, 01-09: 01
01, 01-16: 01 02
01, 11-14. 03, 4-7: 01
02, 01-08.11-14: 01
02, 01-15: 01
02, 11: 01      
02, 11-14: 1 2 03 04                
03, 01-07: 01
03, 01-15: 01
03, 04: 01        
03, 04-06: 1
03, 04-07: 1 02  03  04