CODEX CANONUM
ECCLESIARUM ORIENTALIUM

 

CANONES PRAELIMINARES

TITULUS I

DE CHRISTIFIDELIBUS

EORUMQUE OMNIUM IURIBUS

ET OBLIGATIONIBUS


TITULUS II

DE ECCLESIIS SUI IURIS

ET DE RITIBUS


CAPUT I

DE ASCRIPTIONE ALICUI ECCLESIAE

SUI IURIS


CAPUT II

DE RITIBUS SERVANDIS


TITULUS III

DE SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITATE


CAPUT I

DE ROMANO PONTIFICE


CAPUT II

DE COLLEGIO EPISCOPORUM


TITULUS IV

DE ECCLESIIS PATRIARCHALIBUS


CAPUT I

DE ELECTIONE PATRIARCHARUM


CAPUT II

DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS

PATRIARCHARUM


CAPUT III

DE SYNODO EPISCOPORUM

ECCLESIAE PATRIARCHALIS


CAPUT IV

DE CURIA PATRIARCHALI


CAPUT V

DE SEDE PATRIARCHALI VACANTE VEL


CAPUT VI

DE METROPOLITIS ECCLESIAE


CAPUT VII

DE CONVENTU PATRIARCHALI


CAPUT VIII

DE TERRITORIO ECCLESIAE PATRIARCHALIS

ATQUE DE POTESTATE PATRIARCHAE

ET SYNODORUM EXTRA HOC TERRITORIUM


TITULUS V

DE ECCLESIIS

ARCHIEPISCOPALIBUS MAIORIBUS


TITULUS VI

DE ECCLESIIS

METROPOLITANIS CETERISQUE

ECCLESIIS SUI IURIS


CAPUT I

DE ECCLESIIS METROPOLITANIS

SUI IURIS


CAPUT II

DE CETERIS ECCLESSIIS SUI IURIS


TITULUS VII

DE EPARCHIIS ET DE EPISCOPIS


CAPUT I

DE EPISCOPIS

ART. I DE ELECTIONE EPISCOPORUM

ART II DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS EPISCOPORUM EPARCHIALIUM

ART III DE EPISCOPIS COADIUTORIBUS ET DE EPISCOPIS

ART IV DE SEDE EPARCHIALI VACANTE VEL IMPEDITA

ART V DE ADMINISTRATORIBUS APOSTOLICIS

CAPUT II

DE ORGANIS

EPISCOPUM EPARCHIALEM

IN REGIMINE EPARCHIAE ADIUVANTIBUS

ART I DE CONVENTU EPARCHIALI

ART II DE CURIA EPARCHIALI

1 DE PROTOSYNCELLO ET DE SYNCELLIS

2 DE CANCELLARIO ALIISQUE NOTARIIS ET DE ARCHIVO CURIAE
EPARCHIALIS

3 DE OECONOMO EPARCHIALI ET DE CONSILIO A REBUS A REBUS

OECONOMICIS

ART III DE CONSILIO PRESBYTERALI ET DE COLLEGIO CONSULTORUM
EPARCHIALIUM

ART IV DE CONSILIO PASTORALI

ART V DE PROTOPRESBYTERIS

CAPUT III

DE PAROECIIS DE PAROCHIS

ET DE VICARIIS PAROECIALIBUS


CAPUT IV

DE RECTORIBUS ECCLESIARUM


TITULUS VIII

DE EXARCHIIS ET DE EXARCHIS

TITULUS IX

DE CONVENTIBUS HIERARCHARUM

PLURIUM ECCLESIARUM SUI IURIS


TITULUS X

DE CLERICIS

CAPUT I

DE INSTITUTIONE CLERICORUM

ART I DE SEMINARIIS ERIGENDIS ET REGENDIS

ART II DE INSTITUTIONE AD MINISTERIA

CAPUT II

DE ASCRIPTIONE CLERICORUM ALICUI

CAPUT III

DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS CLERICORUM

CAPUT IV

DE AMISSIONE STATUS CLERICALIS


TITULUS XI

DE LAICIS


TITULUS XII

DE MONACHIS CETERISQUE RELIGIOSIS

ET DE SODALIBUS ALIORUM

INSTITUTORUM VIAE CONSECRATAE

CAPUT I

DE MONACHIS CETERISQUE RELIGIOSIS

ART I CANONES GENERALES

1 DE DEPENDENTIA RELIGIOSORUM AB EPISCOPO EPARCHIALI, A

PATRIARCHA, A SEDE APOSTOLICA

2 DE SUPERIORIBUS ET DE SODALIBUS INSTITUTORUM RELIGIOSORUM

ART II DE MONASTERIIS

1 DE ERECTIONE ET DE SUPPRESSIONE MONASTERIORUM

2 DE MONASTERIORUM SUPERIORIBUS, SYNAXIBUS ET OECONOMIS

3 DE ADMISSIONE IN MONASTERIUM SUI IURIS ET DE NOVITIATU

4 DE CONSECRATIONE SEU PROFESSIONE MONASTICA

5 DE INSTITUTIONE SODALIUM ET DE DISCIPLINA MONASTICA

6 DE EREMITIS

7 DE MONASTERIO STAUROPEGIACO

8 DE TRANSITU AD ALIUD MONASTERIUM

9 DE EXCLAUSTRATIONE ET DE DISCESSU A MONASTERIO

10 DE DIMISSIONE MONACHORUM

ART III DE ORDINIBUS ET CONGREGATIONIBUS

1 DE ERECTIONE ET DE SUPPRESSIONE ORDINIS, CONGREGATIONIS,

PROVINCIAE, DOMUS

2 DE SUPERIORIBUS, DE SYNAXIBUS ET DE OECONOMIS IN ORDINIBUS ET

CONGREGATIONIBUS

3 DE ADMISSIONE IN ORDINES ET CONGREGATIONES ET DE NOVITIATU

4 DE PROFESSIONE IN ORDINIBUS ET CONGREGATIONIBUS

5 DE INSTITUTIONE SODALIUM ET DE DISCIPLINA RELIGIOSA IN

ORDINIBUS ET CONGREGATIONIBUS

6 DE TRANSITU AD ALIUM ORDINEM VEL CONGREGATIONEM AUT AD

MONASTERIUM SUI IURIS

7 DE EXCLAUSTRATIONE ET DE DISCESSU AB ORDINE VEL CONGREGATIONE

8 DE DIMISSIONE AB ORDINE VEL CONGREGATIONE

CAPUT II

DE SOCIETATIBUS VITAE COMMUNIS

AD INSTAR RELIGIOSORUM


CAPUT III

DE INSTITUTIS SAECULARIBUS


CAPUT IV

DE ALIIS FORMIS VITAE CONSECRATAE

ATQUE DE SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE


TITULUS XIII

DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS


TITULUS XIV

DE EVANGELIZATIONE GENTIUM


TITULUS XV

DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO


CAPUT I

DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI IN GENERE


CAPUT II

DE VERBI DEI MINISTERIO

ART I DE VERBI DEI PRAEDICATIONE

ART II DE INSTITUTIONE CATECHETICA

 

CAPUT III

DE EDUCATIONE CATHOLICA

ART I DE SCHOLIS, PRAESERTIM CATHOLICIS

ART II DE CATHOLICIS STURIDORUM UNIVERSITATIBUS

ART III DE ECCLESIASTICIS STUDIORUM UNIVERSITATIBUS ET

FACULTATIBUS

CAPUT IV

DE INSTRUMENTIS COMMUNICATIONIS SOCIALIS

ET IN SPECIE DE LIBRIS


TITULUS XVI

DE CULTU DIVINO

ET PRAESERTIM DE SACRAMENTIS


CAPUT I

DE BAPTISMO


CAPUT II

DE CHRISMATIONE SANCTI MYRI


CAPUT III

DE DIVINA EUCHARISTIA


CAPUT IV

DE SACRAMENTO PAENITENTIAE


CAPUT V

DE UNCTIONE INFIRMORUMCAPUT VI

DE SACRA ORDINATIONE

ART I DE SACRAE ORDINATIONIS MINISTRO

ART II DE SACRAE ORDINATIONIS SUBIECTO

1 DE REQUISITIS IN CANDIDATIS AD SACRAM ORDINATIONEM

2 DE IMPEDIMENTIS SUSCIPIENDI VEL EXERCENDI ORDINES SACROS

ART III DE EIS, QUAE SACRAE ORDINATIONI PRAEMITTI DEBENT

ART IV DE SACRAE ORDINATIONIS TEMPORE, IOCO, ADNOTATIONE ET
TESTIMONIO

CAPUT VII

DE MATRIMONIO

ART I DE CURA PASTORALI ET DE EIS, QUAE MATRIMONII CELEBRATIONI

PRAEMITTI DEBENT

ART II DE IMPEDIMENTIS DIRIMENTIBUS IN GENERE

ART III DE IMPEDIMENTIS IN SPECIE

ART IV DE MATRIMONIIS MIXTIS

ART V DE CONSENSU MATRIMONIALI

ART VI DE FORMA CELEBRATIONIS MATRIMONII

ART VII DE MATRIMONII CONVALIDATIONE

1 DE CONVALIDATION SIMPLICI

2 DE SANATIONE IN RADICE

ART VIII DE SEPARATIONE CONIUGUM

1 DE DISSOLUTIONE VINCULI

2 DE SEPARATIONE MANENTE VINCULO

CAPUT VIII

DE SACRAMENTALIBUS,

DE LOCIS ET DE TEMPORIBUS SACRIS, DE CULTU

SANCTORUM, DE VOTO ET DE IUREIURANDO

ART I DE SACRAMENTALIBUS

ART II DE LOCIS SACRIS

1 DE ECCLESIIS

2 DE COEMETERIIS ET DE EXSEQUIIS ECCLESIASTICIS

ART III DE DIEBUS FESTIS ET PEANITENTIAE

ART IV DE CULTU SANCTORUM, SACRATUM ICONUM VEL IMAGINUM ET
RELIQUIARUM

ART V DE VOTO ET DE IUREIURANDO

 

TITULUS XVII

DE BAPTIZATIS ACATHOLICIS

AD PLENAM COMMUNIONEM CUM

ECCLESIA CATHOLICA CONVENIENTIBUS


TITULUS XVIII

DE OECUMENISMO

SEU DE CHRISTIANORUM UNITATE

FOVENDA


TITULUS XIX

DE PERSONIS ET DE ACTIBUS IURIDICISCAPUT I

DE PERSONIS

ART I DE PERSONIS PHYSICIS

ART II DE PERSONIS IURIDICIS

CAPUT II

DE ACTIBUS IURIDICIS


TITULUS XX

DE OFFICIIS


CAPUT I

DE PROVISIONE CANONICA OFFICIORUM

ART I DE ELECTIONE

ART II DE POSTULATIONE

CAPUT II

DE AMISSIONE OFFICII

ART I DE RENUNTIATIONE

ART II DE TRANSLATIONE

ART III DE AMOTIONE

ART IV DE PRIVATIONE

TITULUS XXI

DE POTESTATE REGIMINIS


TITULUS XXII

DE RECURSIBUS ADVERSUS

DECRETA ADMINISTRATIVA


TITULUS XXIII

DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS


CAPUT I

DE BONIS TEMPORALIBUS ACQUIRENDIS


CAPUT II

DE BONIS ECCLESIASTICIS

ADMINISTRANDIS


CAPUT III

DE CONTRACTIBUS, PRAESERTIM

DE ALIENATIONIBUS


CAPUT IV

DE PIIS VOLUNTATIBUS

ET DE PIIS FUNDATIONIBUS


TITULUS XXIV

DE IUDICIIS IN GENERE


CAPUT I

DE FORO COMPETENTI


CAPUT II

DE ADMINISTRIS TRIBUNALIUM

ART I DE VICARIO IUDICIALI, DE IUDICIBUS ET DE AUDITORIBUS

ART II DE PROMOTORE IUSTITIAE, DE DEFENSORE VINCULI ET DE
NOTARIO

ART III DE ADMINISTRIS TRIBUNALIUM EX DIVERSIS EPARCHIIS VEL

ECCLESIIS SUI IURIS ASSUMENDIS

CAPUT III

DE OBLIGATIONIBUS IUDICUM ET ALIORUM

ADMINISTRORUM TRIBUNALIUM


CAPUT IV

DE ORDINE COGNITIONUM


CAPUT V

DE IUDICII TERMINIS, DILATIONIBUS ET LOCO


CAPUT VI

DE PERSONIS IN AULAM ADMITTENDIS

ET DE MODO CONFICIENDI

ET ASSERVANDI ACTA


CAPUT VII

DE ACTORE ET DE PARTE CONVENTA


CAPUT VIII

DE PROCURATORIBUS AD LITES ET DE ADVOCATIS


CAPUT IX

DE ACTIONIBUS ET DE EXCEPTIONIBUS


CAPUT X

DE MODIS EVITANDI IUDICIA

ART I DE TRANSACTIONE

ART II DE COMPROMISSO IN ARBITROS

 

TITULUS XXV

DE IUDICIO CONTENTIOSO


CAPUT I

DE IUDICIO CONTENTIOSO ORDINARIO

ART I DE LIBELLO LITIS INTRODUCTORIO

ART II DE CITATIONE ET DE INTIMATIONE VEL NOTIFICATIONE ACTORUM
IUDICIALIUM

ART III DE LITIS CONTESTATIONE

ART IV DE LITIS INSTANTIAE SUSPENSIONE, PEREMPTIONE ET

RENUNTIATIONE

ART V DE PROBATIONIBUS

1 DE PARTIUM DECLARATIONIBUS

2 DE PROBATIONE PER DOCUMENTA

3 DE TESTIBUS ET DE TESTIMONIIS

a) QUI TESTE ESSE POSSUNT

b) DE INDUCENDIS ET EXCLUDENDIS TESTIBUS

c) DE INTERROGATIONE TESTIUM

d) DE TESTIMONIORUM FIDE

4 DE PERITIS

5 DE ACCESSU ET DE RECOGNITIONE IUDICIALI

6 DE PRAESUMPTIONIBUS

ART VI DE CAUSIS INCIDENTIBUS

1 DE PARTIBUS NON COMPARENTIBUS

2 DE INTERVENTU TERTII IN CAUSA

3 DE ATTENTATIS LITE PENDENTE

ART VII DE ACTORUM PUBLICATIONE, DE CONCLUSIONE IN CAUSA ET DE

CAUSAE DISCUSSIONE

ART VIII DE IUDICIS PRONUNTIATIONIBUS

ART IX DE IMPUGNATIONE SENTENTIAE

1 DE QUERELA NULLITATIS CONTRA SENTENTIAM

2 DE APPELLATIONE

ART X DE RE IUDICATA, DE RESTITUTIONE IN INTEGRUM ET DE
OPPOSITIONE TERTII

1 DE RE IUDICATA

2 DE RESTITUTIONE IN INTEGRUM

3 DE OPPOSITIONE TERTII

ART XI DE GRATUITO PATROCINIO ET DE EXPENSIS IUDICIALIBUS

ART XII DE EXSECUTIONE SENTENTIAE

CAPUT II

DE IUDICIO CONTENTIOSO SUMMARIO


TITULUS XXVI

DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUS


CAPUT I

DE PROCESSIBUS MATRIMONIALIBUSART I DE CAUSIS AD MATRIMONII NULLITATEM DECLARANDAM

1 DE FORO COMPETENTI

2 DE IURE IMPUGNANDI MATRIOMONIUM

3 DE OBLIGATIONIBUS IUDICUM ET TRIBUNALIS

4 DE PROBATIONIBUS

5 DE SENTENTIA ET DE APPELLATIONE

6 DE PROCESSU DOCUMENTALI

7 NORMAE GENERALES

ART II DE CAUSIS SEPARATIONIS CONIUGUM

ART IV DE MODO PROCEDENDI AD OBTINENDAM SOLUTIONEM MATRIMONII

NON CONSUMMATI AUT SOLUTIONEM MATRIMONII IN FAVOREM FIDEI

CAPUT II

DE CAUSIS AD SACRAE ORDINATIONIS

NULLITATEM DECLARANDAM


CAPUT III

DE PROCEDURA IN PAROCHIS

AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS

ART I DE MODO PROCEDENDI IN AMOTIONE PAROCHORUM

ART II DE MODO PROCEDENDI IN TRANSLATIONE PAROCHORUM

 

TITULUS XXVII

DE SANCTIONIBUS POENALIBUS IN ECCLESIA


CAPUT I

DE DELICTIS ET POENIS IN GENERE


CAPUT II

DE POENIS IN SINGULA DELICTA


TITULUS XXVIII

DE PROCEDURA IN POENIS IRROGANDIS


CAPUT I

DE IUDICIO POENALI

ART I DE PRAEVIA INVESTIGATIONE

ART II DE IUDICII POENALIS EVOLUTIONE

ART III DE ACTIONE AD DAMNA REPARANDA

 

CAPUT II

DE IRROBATIONE POENARUM PER DECRETUM

EXTRA IUDICIUM


TITULUS XXIX

DE LEGE, DE CONSUETUDINE

ET DE ACTIBUS ADMINISTRATIVIS


CAPUT I

DE LEGIBUS ECCLESIASTICIS


CAPUT II

DE CONSUETUDINE


CAPUT III

DE ACTIBUS ADMINISTRATIVIS

ART I DE PROCEDURA IN DECRETIS EXTRA IUDICIUM FERENDIS

ART II DE EXSECUTIONE ACTUUM ADMINISTRATIVORUM

ART III DE RESCRIPTIS

1 DE PRIVILEGIIS

2 DE DISPENSATIONIBUS

 

TITULUS XXX

DE PRAESCRIPTIONE

ET DE TEMPORIS SUPPUTATIONE


CAPUT I

DE PRAESCRIPTIONE


CAPUT II

DE TEMPORIS SUPPUTATIONE