ESPAÑA VISIGODA  Historia de España visigoda  
 
Recópolis  
 
Villa del Val  
 
Tesoro de Guarrazar  
 
Fotos de España visigoda  
 
Bibliografía    Act: 25/01/17   @enciclopedia de historia           E D I T O R I A L    M E R C A B    M U R C I A